Om texten är svår att läsa, tryck på Ctrl och plus så blir texten större. Den som är sent ute kan också betala avgiften efter förfallodagen.