Dragsfjärds Ungdomsförening r.f.

Föreningsbrev 2021-1

 

Bästa medlem!

Det här föreningsbrevet delar vi ut, förutom till medlemmar, också till icke-medlemmar i förhoppning om att också få nya medlemmar.

Föreningens ekonomi är fortfarande synnerligen ansträngd genom att vi har förlorat det mesta av våra inkomster från danser och hyror för olika tillställningar, vilka inte kan genomföras på grund av Coronakrisens mötesrestriktioner. Trots det beslöt årsmötet att inte höja medlemsavgiften, som alltså också för 2021 är 10 € per person, eller 20 € per familj. Då du betalar medlemsavgiften hoppas vi att du på samma gång betalar ett extra bidrag för att hjälpa oss att ta oss ur krisen. De understöd vi har fått är öronmärkta för projekt och skall redovisas för ifrågavarande projekt och kan inte användas för föreningens löpande kostnader.

Vi ber dej delta aktivt i de tillställningar vi kommer att ordna under året om restriktionerna lyfts, både för att återuppväcka den föreningsanda som varit rådande under tidigare år och för att bättra på ekonomin. Om/när tillställningar ordnas kan du se vad som är på kommande på föreningens hemsida http://dragsfjardsuf.auf.fi/. Vi tar gärna mot förslag på vilken typ av tillställningar vi borde ordna och också vad de kunde innehålla.

Om mötesrestriktionerna upphör kan du hyra Furulund för t.ex. födelsedagsfester, bröllop, dop, o.dyl. I stora salen ryms 180 personer och i serveringsrummet 70 personer, dessutom finns ”Tonnis” i nedre våningen. Om du är intresserad, ta kontakt per telefon 041-319 59 93, via e-post dragsfjardsuf@auf.fi, vår Facebook-sida eller vår hemsida http://dragsfjardsuf.auf.fi/.

Då du betalar medlemsavgiften ser vi gärna att du i meddelandefältet skriver in namnen på alla dem som medlemskapet gäller tillsammans med födelseår och er boningsort, samt om möjligt också e-postadress. Exempelvis: Anders Eriksson Genböle -82, Ellen -84, Gustav -06, Åke -08, Kristina -12, e-postadress. Om allting inte får plats i meddelandefältet, kan du skicka uppgifterna till ovan nämnda e-postadress. Ålder behövs då vi skall rapportera vår föreningsstruktur vidare till Åbolands Ungdomsförbund och e-postadressen då vi skall hålla kontakt med er.

Dela gärna brevet vidare till personer som du tror kan vara intresserade av ett understödande medlemskap!

 

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Den som är sent ute kan också betala avgiften efter förfallodagen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------