Prislista för hyrning av Furulund

         

Hela Furulund övre våningen/ dygn 

350€

Hela Furulund övre våningen/ dagtid (t.o.m kl. 16.00)

150€

Serveringen/ dygn

150€

Serveringen dagtid (t.o.m. kl.16) eller kväll (16-24)

  75€

Serveringen max 4 timmar

  50€

Tonnis/ dygn (större kalas/ fest)

100€

Tonnis dagtid (t.o.m. kl.16) eller kväll (kl. 16-24)

  75€

Tonnis dagtid (t.ex barnkalas)

  20€

Borddukar per styck

    5€

Återkommande aktiviteter enl. överenskommelse

 

Hyresgästen städar och diskar alltid efter sig