Dragsfjärds Ungdomsförening 100 år (1897–1997)

Efter många jubileumsfester och firande för jämna årtionden fick Dragsfjärds Ungdomsförening fira 100 - års jubileum den 15 november 1997.

I samband med 100 - års jubileumet utgavs också en jubileumsskrift. Skriften kom till av en året innan vald historikkommitte’ som åstadkom en innehållsrik och lättläst historik över Dragsfjärds ungdomsförenings verksamhet under de 100 åren.

100 - års jubileumet firades med en stor och högtidlig fest med musik, dans och teater i ungdomslokalen Furulund. Föreningen uppvaktade en lång rad av sina trogna medarbetare och föreningen själv blev uppvaktad av många privatpersoner, organisationer och företag som ville hylla jubilaren och som inte kan tänka sig Dragsfjärd utan föreningshuset Furulund.

                                        

  Jubileumsskrift
Dragsfjärds Ungdomsförening 1897-1997 100 år
(ISBN 952-90-9354-3)