Tre borrhål med ett djup av 275 m mellan huvudbyggnaden och Tomtebo

 

Det gamla koksinkastet pikades bort för att ge mera utrymme att ta ut den gamla utrustningen ur pannrummet. Inkastet var mycket glest och en massa värme rymde ut genom luckorna.

 

Källargången avstängd pga pågående asbestsanering i pannrummet

 

Hålet för rökgaskanalen till skorstenen i pannrummet och det igengjutna hålet efter fundamentet för rökgaskanalen

 

 

Samlingsbrunnen för rören från borrhålen. Från brunnen går ett rör till värmepumparna. Brunnen finns utanför väggen vid kökstrappan

Värmepumparna med tillbehör färdigt installerade