Dragsfjärds Ungdomsförenings styrelse år 2020

 

Ordinariemedlemmar

Stig Söderström, ordförande
Johan Fredriksson, vice ordförande
Hedda Kainz, sekreterare
Malin Ekman, kassör
Henrika Tytärniemi
Lars Ehrnstén
Elias Lindblom
Linnea Lindström

 

Suppleanter

Nanne Ekman
Gun Gustafsson