Dragsfjärds Ungdomsförenings styrelse år 2019

 

Ordinariemedlemmar

Stig Söderström, ordförande
Jonas Bergström, vice ordförande
Stella Törnroth, kassör & sekreterare
Tone Leganger
Alice Ekholm
Hedda Kainz
Nora Lukala-Ek
Carola Kulla
 

Suppleanter

Ida Forsström-Wasiljeff
Johan Kinos