Dragsfjärds Ungdomsförenings styrelse år 2022

 

Ordinariemedlemmar

Johan Fredriksson, ordförande
Benny Paulsson, vice ordförande
Hedda Kainz, sekreterare
Malin Ekman, kassör
Henrika Tytärniemi
Lars Ehrnstén
Elias Lindblom
 

Suppleanter

Nanne Ekman
Stig Söderström