Dragsfjärds Ungdomsförenings styrelse år 2020

 

Ordinariemedlemmar

Stig Söderström, ordförande
Johan Fredriksson, vice ordförande
Hedda Kainz, sekreterare
Malin Ekman, kassör
Alice Ekholm
Lars Ehrnstén
Nora Lukala-Ek
Linnea Lindström

 

Suppleanter

Henrika Tytärniemi
Gun Gustafsson