Dragsfjärds Ungdomsförenings styrelse år 2023

 

Ordinarie

Johan Fredriksson, ordförande
Malin Ekman, vice ordförande, kassör
Tina Nikander, sekreterare
Sarah Valkeapää
Matilda Hellström
Linnea Lindström
 

Suppleanter

Nanne Ekman
Stig Söderström