Historik om Furulund

Historien sträcker sig långt tillbaka i tiden till år 1897 då föreningen grundades. Föreningen var hemlös fram till år 1903 då den första samlingslokalen byggdes på arrenderad mark. Lokalen fungerade i flera syften, allt från att verka som småskola till att vara tvångsrekvirerat av rysk militär år 1915.

Några år därefter blev lokalen tillbyggd och aktivt använd fram till att huset skulle ersättas med ett större och modernare Furulund som planerades fram i slutet på 1950-talet. Det nya Furulund byggdes nästan vägg i vägg med den dåvarande lokalen och invigdes år 1962.

Som verksamhet genom tiderna kan nämnas småskola, sångkörer, gymnastik-och idrottsgrupper, folkdansgrupper, notdragning, bingo, teater och revyer. 

                                      

         Furulund byggt år 1903.

 
         

   Nya Furulund inför invigningen 1962.